Proceso de admisión

El proceso de admisión han requerido contar con un soporte normativo, y mecanismos que contribuyan a una mayor calidad en la gestión del mismo y, en este sentido, se establece un completo catálogo de principios reguladores del proceso que, además de la garantía de acceso a la enseñanza o la libre elección de centro, incide en la no discriminación, en la igualdad en la aplicación de las normas, en la calidad educativa, en la igualdad de oportunidades y la cohesión social.

Admisiones

El proceso de admisión han requerido contar con un soporte normativo, y mecanismos que contribuyan a una mayor calidad en la gestión del mismo y, en este sentido, se establece un completo catálogo de principios reguladores del proceso que, además de la garantía de acceso a la enseñanza o la libre elección de centro, incide en la no discriminación, en la igualdad en la aplicación de las normas, en la calidad educativa, en la igualdad de oportunidades y la cohesión social.

Información y documentación

 • ORDE do 20 de xuño de 2022 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas a entidades privadas para o fomento da gratuidade da atención educativa dos nenos e nenas da Comunidade Autónoma de Galicia en escolas infantís 0-3 para o curso 2022/23 e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS420C).
 • ORDE do 18 de decembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 (código de procedemento ED550A e ED550B).
 • ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013.
 • ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
 • DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Segundo a ORDE do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión do alumnado os PRAZOS DE ADMISIÓN para o curso 2023/24 son:

   1. RESERVA DE PRAZA dun centro a outro ao que se esté adscrito:
    • Prazo: entre os días 16 de xaneiro e 6 de febreiro (ambos incluídos).
    • ANEXO I (ED550A)
   2. Solicitudes ORDINARIAS de admisión (alumnos novos):
    • Publicación de vacantes antes do 1 de marzo
    • Prazo para presentación de solicitudes: entre o día 1 e o 20 de marzo (ambos incluídos)
    • ANEXO II (ED550B)
    • Os formularios poderán descargarse e entregarse no centro ou cumplimentarse na aplicación informática www.edu.xunta.gal/admisionalumnado

GRATUIDADE DE PRAZA:

Todas as familias gozarán de GRATUIDADE na escolarización e matrícula subvencionada pola Consellería de Política Social  da Xunta de Galicia 
 
Normativa aplicable: ORDE do 20 de xuño de 2022 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas a entidades privadas para o fomento da gratuidade da atención educativa dos nenos e nenas da Comunidade Autónoma de Galicia en escolas infantís 0-3 para o curso 2022/23 e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS420C).
 

Solicitudes ORDINARIAS de admisión (alumnos/as novos/as):

  • Publicación de vacantes antes do 1 de marzo.
  • Prazo para presentación de solicitudes: entre o día 1 e o 20 de marzo (ambos incluídos)
  • ANEXO II (ED550B)
  • Os formularios poderán descargarse e entregarse no centro ou cumplimentarse na aplicación informática www.edu.xunta.gal/admisionalumnado

Información y documentación

 • ORDE do 20 de xuño de 2022 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas a entidades privadas para o fomento da gratuidade da atención educativa dos nenos e nenas da Comunidade Autónoma de Galicia en escolas infantís 0-3 para o curso 2022/23 e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS420C).
 • ORDE do 18 de decembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 (código de procedemento ED550A e ED550B).
 • ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013.
 • ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
 • DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Segundo a ORDE do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión do alumnado os PRAZOS DE ADMISIÓN para o curso 2023/24 son:

   1. RESERVA DE PRAZA dun centro a outro ao que se esté adscrito:
    • Prazo: entre os días 16 de xaneiro e 6 de febreiro (ambos incluídos).
    • ANEXO I (ED550A)
   2. Solicitudes ORDINARIAS de admisión (alumnos novos):
    • Publicación de vacantes antes do 1 de marzo
    • Prazo para presentación de solicitudes: entre o día 1 e o 20 de marzo (ambos incluídos)
    • ANEXO II (ED550B)
    • Os formularios poderán descargarse e entregarse no centro ou cumplimentarse na aplicación informática www.edu.xunta.gal/admisionalumnado

GRATUIDADE DE PRAZA:

Todas as familias gozarán de GRATUIDADE na escolarización e matrícula subvencionada pola Consellería de Política Social  da Xunta de Galicia 
 
Normativa aplicable: ORDE do 20 de xuño de 2022 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas a entidades privadas para o fomento da gratuidade da atención educativa dos nenos e nenas da Comunidade Autónoma de Galicia en escolas infantís 0-3 para o curso 2022/23 e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS420C).
 

Solicitudes ORDINARIAS de admisión (alumnos/as novos/as):

  • Publicación de vacantes antes do 1 de marzo.
  • Prazo para presentación de solicitudes: entre o día 1 e o 20 de marzo (ambos incluídos)
  • ANEXO II (ED550B)
  • Os formularios poderán descargarse e entregarse no centro ou cumplimentarse na aplicación informática www.edu.xunta.gal/admisionalumnado

Consulta del centro adjudicado a las solicitudes presentadas en el centro para Infantil y Primaria

Consulta del centro adjudicado a las solicitudes presentadas en el centro para Infantil y Primaria

Consulta del centro adjudicado a las solicitudes presentadas en el centro para Secundaria

Consulta del centro adjudicado a las solicitudes presentadas en el centro para Secundaria